pomóż mamie i tacie

Petycja

Apel do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie zmian w Kodeksie Karnym i poparcie dla zwiększenia praw rodziców w obszarze edukacji Środa, 19 Czerwca 2019

Apel do Prezydenta RP o podpisanie ustawy nowelizującej Kodeks karny i wzmocnienie praw rodziców

Szanowny Panie Prezydencie!

My, rodzice i ludzie dobrej woli, działający na rzecz polskich dzieci, zwracamy się do Pana o poparcie dla reformy Kodeksu karnego oraz wzmocnienie praw rodziców poprzez zmianę prawa oświatowego. W trosce o nasze dzieci, w poczuciu odpowiedzialności za najmłodszych, ale też mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich Polaków, gorąco prosimy Pana o podpisanie ustawy realizującej tę niezbędną reformę.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom wynika z polskiej Konstytucji, która stanowi, że "Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka" i "każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją".

Nie ma gorszej przemocy i większego okrucieństwa niż pedofilia, gwałty i zabójstwa dzieci. Poczucie sprawiedliwości, a także konieczność odstraszania przed dokonywaniem tego rodzaju odrażających przestępstw, wymagają, by spotykały się one z surową karą. Bestialskie przestępstwa - na czele z pedofilią - muszą być surowo napiętnowane. Zmiany w Kodeksie karnym są realizacją tej konieczności.

Na mocy nowych regulacji za zgwałcenie dziecka pedofil będzie mógł trafić do więzienia nawet na 30 lat, najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, nie będzie już kar "w zawiasach" dla zwyrodnialców.

Dziś za zgwałcenie dziecka grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem od 5 do 15 lat. Ustawa radykalnie podwyższa tę karę. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. A jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Ustawa dodatkowo wprowadza szczególną podstawę do zaostrzenia odpowiedzialności wobec sprawcy za przestępstwo seksualnego wykorzystania dziecka w sytuacji, gdy pozostaje ono pod pieczą sprawcy. W takiej sytuacji sąd będzie miał obowiązek orzec karę pozbawienia wolności, przewidzianą za dany rodzaj przestępstwa, w wysokości nie mniejszej niż dolna granica kary zwiększona o połowę.

Sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. Wobec sprawcy, który zgwałci i zabije dziecko, sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności, będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania przez skazanego warunkowego zwolnienia z więzienia.

Kara dożywotniego więzienia dla najbardziej zaburzonych i niebezpiecznych sprawców nie może być jedynie sankcją na papierze, bo sprawcy wychodzą na przedterminowe zwolnienia. Ustawa wprowadza możliwość orzeczenia realnego dożywocie dla przestępców, którzy na skutek gwałtu doprowadzili do śmierci dziecka. Sąd będzie uprawniony do orzeczenia, że w żadnym wypadku nie będą oni mogli skorzystać z warunkowego zwolnienia z więzienia.

Bardzo istotne jest również poszerzenie zakresu informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów. Ustawa przewiduje uzupełnienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Usprawni to pracę organów ścigania, wzbogacając zakres danych służących do profilowania (typowania) sprawców przestępstw na tle seksualnym. Uzupełnienie rejestru o zawód, w powiązaniu z dostępem do policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, przyczyni się również do tego, by wszyscy rodzice mogli z większym spokojem myśleć o bezpieczeństwie swoich dzieci.

Zmiany w Kodeksie karnym pozwolą też odpowiednio reagować na takie potworne zbrodnie jak niedawne zabójstwo niewinnej 10 letniej dziewczynki. Sąd dostanie możliwość ukarania sprawcy tego bestialskiego mordu na dziecku karą bezwzględnego dożywocia, stosowaną m.in. w Wielkiej Brytanii.

Wyrażamy sprzeciw wobec stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, który wezwał do zawetowania nowelizacji Kodeksu karnego. W swoim apelu Pan Adam Bodnar przedłożył "prawo do nadziei" skazanych na bezwzględne dożywocie przestępców nad ochronę Polaków, w tym dzieci, przed najbardziej zwyrodniałymi zbrodniarzami.

 

Czujemy niedosyt, iż kodeks nie zwiększa odpowiedzialności za demoralizację dzieci, ich seksualizację i narażanie na treści pornograficzne, jednak wydaje się krokiem we właściwym kierunku, aby chronić kobiety i dzieci przed ciężkimi zbrodniami. Mamy nadzieję, iż poprze Pan również proponowaną przez nas zmianę prawa oświatowego dającą rodzicom realną kontrolę nad zajęciami dodatkowymi i rozszerzonymi i pozwalającą wyeliminować organizacje mające na celu prowadzenie działań niezgodnych ze światopoglądem rodziców, w tym zajęć zachęcających do wczesnej inicjacji seksualnej, seksualizujących dzieci, czyniących z dzieci łup dla pedofilów.

Jesteśmy przekonani, że podejmie Pan decyzję kierując się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo rodaków i troską o nasze dzieci.

 

Z wyrazami szacunku,

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty

 

 

Mamy już 221 sygnatariuszy.

Podpisz petycje:

Podpisując, zgadzasz się na "Regulamin" zbierania danych osobowych.

Imię*

Nazwisko*

Płeć

Miejscowość

Email*

Pola zaznaczone gwiazkami (*) są wymagane.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Mamy i Taty z siedzibą przy ul. Patriotów 110 p. 316 04-844 Warszawa (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.