pomóż mamie i tacie

Petycja

Apel o reformę polskiej edukacji Czwartek, 24 Stycznia 2019

Do:

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

DW:

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

 

Szanowny Panie Premierze,

 

Polska przechodzi szybkie i burzliwe zmiany cywilizacyjne i kulturowe. Niosą one wiele aspektów pozytywnych, ale również wiele zagrożeń.

Do tych ostatnich należy zaliczyć rozpad rodziny, trudności w budowaniu relacji międzyludzkich, radykalizację dyskursu publicznego.

Apelujemy do Pana o podjęcie działań, które odpowiedzą na te zmiany oraz przyczynią się do poprawy życia przyszłych pokoleń Polaków.

Należy zreformować system polskiej edukacji.

Postulujemy wdrożenie w szkołach podstawowej edukacji z zakresu budowania relacji interpersonalnych, wyrażania emocji i dyskutowania. Nasza szkoła potrzebuje powrotu do klasycznych i sprawdzonych wzorców nauczania debaty publicznej takich jak retoryka czy elementy erystyki.

Jednocześnie uważamy, że nie można tłumić godziwego dyskursu publicznego, a próby ograniczania wolności słowa mogą mieć fatalne konsekwencje dla Polski i jej rozwoju.

Mamy nadzieję, że podległe Panu resorty podejmą prace nad modernizacją polskiej edukacji i dostosowaniu jej do potrzeb zmieniającego się świata.

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

 

Mamy już 1134 sygnatariuszy.

Podpisz petycje:

Podpisując, zgadzasz się na "Regulamin" zbierania danych osobowych.

Imię*

Nazwisko*

Płeć

Miejscowość

Email*

Pola zaznaczone gwiazkami (*) są wymagane.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Mamy i Taty z siedzibą przy ul. Patriotów 110 p. 316 04-844 Warszawa (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.