pomóż mamie i tacie

Wiadomości

Zapraszamy na pikiety: "Tak dla rodziny, nie dla destrukcji" Piątek, 01 Czerwca 2018

Fundacja Mamy i Taty zaprasza na pikiety: "Tak dla rodziny, nie dla destrukcji". Pikietujemy, ponieważ zagrożony jest polski porządek prawny w obszarze rodziny. Istnieje ryzyko, że niejako "tylnymi drzwiami", zostanie zdemontowana tożsamość małżeństwa i zanegowana polska suwerenność w obszarze rodziny.
Czytaj więcej...

Forum Praw i Wolności - 9 czerwca 2018 roku Piątek, 01 Czerwca 2018

Tematem przewodnim Forum będą strategiczne problemy ustrojowe i wyzwania związane z ochroną praw człowieka oraz praw obywatelskich. Zależy nam jednakże również, aby odpowiedzieć na pytanie, czy we współczesnej dyskusji nad stanem przestrzegania praw człowieka mogą nam pomóc klasyczne pojęcia sprawiedliwości, tradycji i autorytetu. Będziemy też próbowali określić zależności pomiędzy prawami obywatelskimi a obowiązkami obywatelskimi i odpowiedzialnością obywatelską. http://fpiw.pl/pl/
Czytaj więcej...