pomóż mamie i tacie

Wiadomości

Wielki sukces Fundacji Mamy i Taty i środowisk pro-rodzinnych - stanowisko rządu w sprawie polityki Family Mainstreaming Piątek, 29 Czerwca 2018

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, iż nasze kilkuletnie starania o wprowadzenie polityki Family Mainstreaming, (Polityka Rodzinno-Centryczna) zaczynają przynosić efekty.

Komitet Społeczny Rady Ministrów oficjalnie wsparł postulaty Fundacji Mamy i Taty zawarte w naszej Strategii Odbudowy Rodziny:

"W obszarze kompleksowego podejścia do tematyki rodzinnej Komitet Społeczny rekomenduje orientację polityki państwa na promowanie rodziny i wartości z nią związanych, polegającą na ukierunkowaniu myślenia i działania ministerstw oraz instytucji państwowych na podstawową komórkę społeczną".

W stanowisku znalazły się też nasze postulaty związane z profilaktyką rodzinną i małżeńską oraz rozwiązania mające na celu ograniczenie liczby rozwodów.

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, które popierają działania  Fundacji Mamy i Taty, a także naszym Sympatykom, za słowa wsparcia, merytoryczne komentarze oraz pomoc finansową i materialną, która pozwala na realizację naszej misji pro-rodzinnej.


Pozdrawiam serdecznie,

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty